DD Income Fund

DD Income Fund (DDIF) is een actief beheerd wereldwijd obligatiefonds dat streeft naar een brede en duurzame invulling van de beleggingscategorie vastrentende waarden middels ten minste 30 individuele vastrentende waarde titels in de portefeuille. Het fonds kan wereldwijd beleggen in staats (gegarandeerde) obligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties (investment grade en high yield) en in microfinanciering en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen. DDIF streeft naar het realiseren van een netto rendement dat gemiddeld over de economische cyclus, doorgaans zeven tot tien jaar, jaarlijks 100-200 basispunten boven 3-maands Euribor ligt.

DD Income Fund heeft een open-end structuur en is dagelijks verhandelbaar.

Hieronder een aantal voorbeelden van obligaties in de portefeuille.

Iberdrola is een van origine Spaanse onderneming actief op het gebied van elektriciteitsproductie. Iberdrola is actief in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. Iberdrola heeft al vroeg ingezet op duurzaamheid. De onderneming wil een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatakkoord van Parijs. Sinds 2000 heeft het bedrijf een focus op opwekking van energie uit duurzame bronnen. Het doel is een reductie van CO2 uitstoot van 50% in 2030 en CO2 neutraal in 2050. Om dit te bereiken moet flink worden geïnvesteerd waarvoor de onderneming obligaties uitgeeft.

Akelius is een investeerder in woningen. Akelius bezit woningen in diverse grote steden waaronder Berlijn, Londen, Parijs, Stockholm, Malmo, New York en Toronto. Akelius heeft een actief beleid om woningen te renoveren en te verduurzamen. Daarnaast heeft Akelius een bijzondere eigendomsstructuur. Akelius Foundation bezit 85% van de aandelen Akelius en heeft als doel de winst te besteden aan goede doelen. Zo is Akelius wereldwijd de grootste donateur van SOS kinderdorpen.

Bekend van de Levi’s jeans maar daarnaast ook eigenaar van merken als Dockers en Denizen. Het bedrijf werd in 1853 opgericht door Levi Strauss en nog steeds hebben de afstammelingen van de oprichter een belang. Het duurzaamheidsbeleid is vooral gericht op het reduceren van het gebruik van water bij de productie van katoen en goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers.

Hydro Quebec is een nutsbedrijf in de Canadese provincie Quebec dat elektriciteit levert aan huishoudens en bedrijven in Canada. De elektriciteit wordt volledig duurzaam opgewekt met circa 60 waterkrachtcentrales. Hydro Quebec is verantwoordelijk voor ruim 30% van elektriciteitsopwekking in geheel Canada. De overheid van Quebec is volledig eigenaar van HydroQuebec.

Nationwide Building Society is een financiële coöperatie uit het Verenigd Koninkrijk. De coöperatie geeft voornamelijk hypotheekleningen uit aan de leden die weer voornamelijk gefinancierd worden met het spaargeld van de leden. Daarnaast worden onder andere obligaties uitgegeven voor de financiering van hypotheekleningen aan de leden.

De African Development Bank is opgericht met als doel het Afrikaanse continent verder te ontwikkelen en de armoede te bestrijden middels het uitgeven van leningen en het geven van advies.  De bank is in 1923 opgericht door 23 Afrikaanse landen, maar sinds 1982 nemen ook niet Afrikaanse landen deel aan het kapitaal van de bank. De bank met een kapitaal van ruim USD 30 miljard heeft sinds 2003 de hoogste AAA rating.