Beleggingsfondsen

De beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend (DD-Fondsen) sluiten volledig aan bij onze onderscheidende beleggingsfilosofie, voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen en kennen een goede spreiding. Daarnaast bieden de DD-Fondsen een aantal additionele voordelen: een kosten- en belastingefficiënte invulling, jaarlijkse dividenduitkeringen en een complete rapportage via het maandbericht. De DD-Fondsen hebben een goede liquiditeit (een open-end structuur en dagelijks verhandelbaar).

DD EQUITY FUND

  • Wereldwijd aandelenfonds.
  • Brede spreiding van ondernemingen van hoge kwaliteit.
  • Streeft naar een netto rendement van 8% gemiddeld per jaar over de lange termijn en heeft geen benchmark.

DD INCOME FUND

  • Wereldwijd obligatiefonds.
  • Streeft naar een brede en wereldwijde invulling van vastrentende waarden.
  • Belegt in staatsobligaties van ontwikkelde en opkomende landen, bedrijfsobligaties en in microfinanciering en andere financiële instrumenten met een stabiel inkomen.
  • Streeft naar een rendement dat over de economische cyclus (vijf tot zeven jaar) 100-200 basispunten boven de 3-maands Euribor ligt.

DD ALTERNATIVE FUND N.V.

  • Wereldwijd aandelenfonds dat belegt in alternatieve beleggingscategorieën.
  • Belegt in het bijzonder in ondernemingen die beleggen in vastgoed en infrastructuur.
  • Streeft naar een netto rendementsdoelstelling van 7% gemiddeld per jaar over de lange termijn en heeft geen benchmark.