Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn een reeks doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tussen 2015-2030. De SDGs zijn in september 2015 door de Verenigde Naties aangenomen. De SDGs bestaan uit 17 brede doelen met 169 onderliggende targets. De SDGs zijn van toepassing op alle landen en leggen de verantwoordelijkheid bij zowel overheden als non-profit organisaties en de private sector. Bij DoubleDividend zijn we van mening dat wij als beleggers ook verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van de SDGs.

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat kapitaal een sturende rol heeft en dus een belangrijke positieve impact kan leveren om de SDGs te realiseren. De SDGs zijn daarom volledig geïntegreerd in DoubleDividend’s duurzaamheidsbeleid. Er zijn voor iedere individuele SDG meerdere beleggingen binnen de portefeuilles die een positieve bijdrage leveren aan dat specifieke doel. Zie hieronder een aantal voorbeelden van positieve bijdragen aan de SDGs door beleggingen van DoubleDividend.

De mogelijkheid om geld te ontvangen, versturen en ontvangen is essentieel voor mensen in ontwikkelingslanden, maar op dit moment hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot het financiële systeem. Als gevolg is het vrijwel onmogelijk voor deze mensen om geld te verdienen en sparen, en daarmee uit de armoede te klimmen.Mastercard en Visa dragen bij aan de bestrijding van armoede d.m.v. financiële inclusie. Mastercard en Visa bieden producten en diensten waarmee deze mensen wereldwijd geld kunnen overmaken, ontvangen, en sparen. Via deze weg krijgen mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid handel te drijven met de rest van de wereld, waardoor steeds meer mensen de armoede achter zich kunnen laten.

Geslachtelijke gelijkheid is een fundamenteel mensenrecht. In veel bedrijven zijn vrouwen echter sterk ondervertegenwoordigd, voornamelijk in leidinggevende functies.

Roche is een farmacieconcern met meer dan 130.000 werknemers. Roche is een van de weinige multinationals waar de verhouding mannen/vrouwen ieder jaar vrijwel gelijk is. Ook managementfuncties zijn redelijk gelijk verdeeld met 43% vrouwen tegenover 57% mannen. Hierdoor staat Roche op dit moment op #1 in de ‘Diversity & Inclusion’ index, een index die de prestaties van de 6000 grootste beursgenoteerde bedrijven meet op het gebied van diversiteit en inclusie op de werkvloer.

ASML is een van de meest innovatieve bedrijven in de wereld. De innovatie van ASML levert ook een bijdrage op andere SDGs zoals SDG 4, 13 en 12.

Roche is de grootste ontwikkelaar van nieuwe medicijnen tegen kanker ter wereld. Roche geeft ca CHF 9 miljard per jaar uit aan R&D.

Iberdrola, Enel, Engie en Vattenfall zijn energieproducenten en investeren honderden miljarden euro’s om de productie van electriciteit te verduurzamen en de electrificering van de economie mogelijk te maken. Middels de uitgifte van obligaties worden de investeringen in zon- en windenergie en waterkrachtcentrales gefinancierd.

Union Pacific is één van de grootste spoorwegmaat-schappijen in de VS en vervoert vooral goederen. Het vervoer van goederen per spoor levert 75% minder CO2-uitstoot op dan vervoer over de weg.

Vestas en SiemensGamesa zijn marktleiders op het gebied van de bouw van windmolens op land en zee. Samen hebben ze een wereldwijd marktaandeel van meer dan 30%.  

Vandaag lijden bijna 800 miljoen mensen aan ondervoeding, en naar schatting zal dit aantal verdubbeld zijn in 2050 door populatiegroei en klimaatverandering. Het is daarom noodzakelijk om te zorgen voor veranderingen en innovatie binnen het voedselsysteem, zodat ondervoeding in 2050 afneemt i.p.v. verdubbelt. Linde ontwikkelt al meer dan 100 jaar gassen waarmee landbouwgewassen kunnen worden beschermd tegen onkruid, ziekten en plagen, zonder de grond te vervuilen. Door het beschermen van oogsten draagt Linde sterk bij aan de bestrijding van honger en ondervoeding.

Duurzaamheid in de praktijk: bij de beoordeling van het beleid van bedrijven gaat het om 1. inventariseren en meten; 2. het stellen van ambitieuze doelstellingen en 3. monitoring. Voor de productie van 1 liter bier had Heineken in 2008 5 liter water nodig. Heineken heeft als doel het gebruik van water sterk te reduceren. Doel: 30% reductie in 2020. Heineken had in 2017 het watergebruik met 28% gereduceerd. In waterschaarste gebieden wil Heineken al het watergebruik compenseren, o.a. door de bouw van eigen waterzuiveringsinstallaties. 

Unilever heeft speciaal voor gebieden waar waterschaarste heerst smart-water producten ontwikkeld, zoals shampoo, wasmiddel en afwasmiddel waarvoor minder water nodig is in het gebruik.

Thermo Fisher is wereld marktleider op het gebied van laboratorium instrumenten. De producten worden gebruikt voor o.a. diagnostiek, de ontwikkeling van medicijnen en de kwaliteitscontrole van water, lucht en voedsel. 

Starbucks heeft als doel alle koffie, thee en cacao 100% gecertificeerd in te kopen zodat boeren een eerlijke prijs krijgen en het milieu wordt beschermd.

Starbucks heeft als doel alle koffie, thee en cacao 100% gecertificeerd in te kopen zodat boeren een eerlijke prijs krijgen en het milieu wordt beschermd.

Voor H&M werken indirect 1,6 miljoen mensen op 850 locaties in landen als India, Bangladesh, Cambodja en Turkije. H&M heeft streng beleid dat moet zorgen voor een veilige werkplek en een eerlijk loon.

Adidas, Nike en H&M hebben beleid om het ecosysteem te beschermen middels gebruik van duurzame materialen. Circulair design is één van de hoofddoelstellingen, omdat het merendeel van de negatieve impact van de kledingindustrie zit in het gebruik van materialen. Nike heeft bijvoorbeeld als doel 100% gebruik van duurzame materialen en 0% afval van schoenen door circulair design. 

Het is voor duurzame ontwikkeling essentieel dat moderne apparatuur en kennis van gezondheidszorg toegankelijk is over de hele wereld. Medtronic ontwikkelt medische apparatuur voor de behandeling van chronische ziekten en aandoeningen als de ziekte van Parkinson, syndroom van Down, diabetes, hart- en vaatziekten, incontinentie, en obesitas. Medtronic’s producten worden aangeboden in meer dan 160 landen en hebben meer dan 65 miljoen patiënten behandeld. Medtronic richt haar aandacht specifiek op het beschikbaar maken van haar apparatuur in ontwikkelende landen, waar veel patiënten geen toegang hebben tot moderne medische apparatuur.

Alphabet Inc, de moeder van Google is een grootverbruiker van energie. Servers zijn energieslurpers. Alphabet heeft als beleid deze negatieve impact te neutraliseren middels de bouw van energie-efficiënte datacenters en grootschalige investeringen in duurzame energie. Inmiddels produceert Google meer duurzame energie dan het zelf verbruikt.

Vestas en SiemensGamesa zijn marktleiders op het gebied van de bouw van windmolens op land en zee. Samen hebben ze een wereldwijd marktaandeel van meer dan 30%.  

Toegang tot openbaar vervoer is een belangrijk aspect bij ons vastgoed beleggingsbeleid. Het Franse Gecina is specialist op de Parijse kantorenmarkt en heeft als doelstelling dat  in 2020 100% van de kantoren binnen 400 meter van een openbaar vervoer knooppunt zijn gelegen.

Vastgoed is verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot middels het verwarmen, koelen en verlichten van gebouwen. Vastgoedbedrijven die gebouwen renoveren en verduurzamen zoals bijvoorbeeld de Duitse woningbelegger Vonovia leveren een belangrijke positieve bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot en leefbare omgevingen. 

Johnson Control produceert slimme (duurzame) technologie voor o.a. klimaatbeheersing, verlichting en beveiliging van gebouwen.  

Ontbossing is een groot probleem. Grote producenten zoals Unilever, Nestle en Reckitt Benckiser, maar ook retailers als Ahold en Starbucks hebben een belangrijke taak ontbossing tegen te gaan door op een verantwoorde manier grondstoffen zoals palmolie, koffie en thee in te kopen. Voor bedrijven als Ahold zit veel impact in de supply chain; hun inkoopbeleid bepaalt wat wij kopen.

Adidas, Nike en H&M hebben beleid om het ecosysteem te beschermen middels gebruik van duurzame materialen. Circulair design is één van de hoofddoelstellingen, omdat het merendeel van de negatieve impact van de kledingindustrie zit in het gebruik van materialen. Nike heeft bijvoorbeeld als doel 100% gebruik van duurzame materialen en 0% afval van schoenen door circulair design. 

Deelname aan het onderwijs voor alle niveaus en leeftijden is noodzakelijk om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Infosys is een Indiaas bedrijf met meer dan 130.000 werknemers dat zich richt op consultancy en outsourcing m.b.t. IT. Infosys heeft de grootste zakelijke universiteit ter wereld waar Indiërs worden opgeleid voor een baan binnen Infosys. Jaarlijks heeft de universiteit van Infosys plaats voor 15.000 studenten. Slechts 8% van de volwassen bevolking van India heeft een universitair diploma, naast ca. 40% voor ontwikkelde Westerse landen. Infosys draagt hierdoor sterk bij aan nivellering in het universitair onderwijs.

De bedrijven waar DoubleDividend in investeert via de drie fondsen hebben miljoenen mensen in dienst en dragen bij aan welvaartsgroei.

Grote producenten van consumenten goederen zoals Unilever, Nestle en Procter & Gamble moeten geloofwaardig beleid hebben op het reduceren van de negatieve impact van hun productie en distributie huishouding. Deze bedrijven hebben doelstellingen op o.a. reductie van de uitstoot van CO2, het gebruik van water, het verwerken van afval en gebruik van verpakkingsmaterialen. Vanwege hun omvang kunnen ze een forse positieve impact hebben.

eBay levert een bijdrage door producten een tweede leven te geven via websites zoals eBAY, marktplaats, 2dehands.be, mobile.de etc.

Duurzaamheid in de praktijk: bij de beoordeling van het beleid van bedrijven gaat het om 1. inventariseren en meten; 2. het stellen van ambitieuze doelstellingen en 3. monitoring. Voor de productie van 1 liter bier had Heineken in 2008 5 liter water nodig. Heineken heeft als doel het gebruik van water sterk te reduceren. Doel: 30% reductie in 2020. Heineken had in 2017 het watergebruik met 28% gereduceerd. In waterschaarste gebieden wil Heineken al het watergebruik compenseren, o.a. door de bouw van eigen waterzuiveringsinstallaties. 

De landen waarvan DoubleDividend staatsobligaties koopt worden o.a. beoordeeld op  democratie en corruptie, zodat het geld niet in de verkeerde handen valt of een totalitair regime in stand houdt. Dit geldt zowel voor staatsobligaties van ontwikkelde landen als van opkomende landen. Landen als Costa Rica en Uruguay scoren bijvoorbeeld goed op dit punt.