Geen, minder en nuttige CO2-uitstoot!

Recente Europese regelgeving verplicht beleggers transparanter te zijn over de duurzaamheidskarakteristieken van hun beleggingsportefeuilles. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), of Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector, is sinds 2021 van toepassing. Dat is in principe een goede zaak. Het beoogt de informatievoorziening aan beleggers te verbeteren over de impact van het beleggingsbeleid op duurzaamheid waardoor beleggingsportefeuilles beter met elkaar kunnen worden vergeleken. 

Eén van de belangrijkste indicatoren waarop beleggers moeten rapporteren is de koolstofintensiteit van hun beleggingsportefeuille. Het gaat dan bijvoorbeeld over de totale uitstoot van de bedrijven in portefeuille, de emissies gerelateerd aan de omzet en de ontwikkeling daarin. Hierin schuilt volgens ons een gevaar. Veel duurzame beleggers hebben als doel de koolstofintensiteit van hun beleggingsportefeuille te verlagen. Het klimaat is echter niet altijd gebaat bij simpelweg een lagere koolstofintensiteit van een beleggingsportefeuille. 


…soms is meer klimaatwinst te behalen
door te investeren in bedrijven in transitie.


Op de eerste plaats is er soms meer klimaatwinst te behalen door te investeren in bedrijven in transitie. Neem het voorbeeld van het Italiaanse bedrijf Enel. Enel voorziet 74 miljoen bedrijven en huishoudens in 30 landen van energie. Het bedrijf behoort al tot de koplopers op het gebied van verduurzaming, zo’n 60% procent van de elektriciteit wordt CO2-arm opgewekt. Toch behoort Enel tot één van de grote CO2-uitstoters in de portefeuilles van DoubleDividend (Enel zit zowel in de portefeuille van DD Equity Fund als van DD Income Fund). Het bedrijf heeft echter een ambitieus plan om verder te verduurzamen. In 2040 moet alle elektriciteit van duurzame bronnen komen, hetgeen ontzettend veel klimaatwinst oplevert. Om dit te realiseren zijn heel veel investeringen nodig. Over de periode 2021-2030 gaat het voor Enel om een bedrag van € 170 miljard. Het klimaat is dus niet alleen gebaat bij het investeren in de groei van (nieuwe) duurzame bedrijven, maar vooral ook bij de financiering van de transitie van meer traditionele bedrijven en sectoren. 

Nuttige CO2-uitstoot

Op de tweede plaats bestaat er zoiets als nuttige CO2-uitstoot. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij bedrijven die actief zijn bij de verduurzaming van gebouwen, een belangrijk thema in de beleggingsportefeuilles van DoubleDividend. Volgens wetenschappers is de gebouwde omgeving goed voor circa 35-40% van de wereldwijde broeikasgassen. Bedrijven als Kingspan en Rockwool behoren tot de relatief grote CO2-uitstoters in de portefeuille van DD Equity Fund, maar zijn onmisbaar in de transitie naar een koolstofarme economie. Kingspan maakt voornamelijk isolerende gevelpanelen en ander isolatiemateriaal. Het bedrijf stoot op jaarbasis zo’n 317 duizend ton CO2 uit. Echter, door de isolatiewaarde verminderen de producten van Kingspan gedurende de levensduur 173 miljoen ton CO2-uitstoot. Een factor 500 meer! Ook Rockwool, dat isolatiewol maakt van vulkanisch gesteente, heeft een relatief grote uitstoot vanwege het energie-intensieve productieproces. Maar de energie die nodig is om isolatiewol te maken wordt met een factor 100 bespaard gedurende de levensduur van het product. 

De conclusie is dat er door recente Europese regelgeving, terecht, meer aandacht zal zijn voor de koolstofintensiteit van beleggingsportefeuilles. Beleggers kunnen gemakkelijk goede sier maken door bedrijven in de portefeuille die relatief veel uitstoten te verkopen, maar het klimaat is daar niet altijd bij gebaat. Een duurzame portefeuille bestaat uit bedrijven die geen of weinig CO2 uitstoten en groeien, bedrijven in transitie die steeds minder CO2 uitstoten en bedrijven die nuttige CO2 uitstoten.


Nieuwsarchief

insights

Blijf op de hoogte van nieuwe insights.

"*" geeft vereiste velden aan