Duurzaamheid

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Omdat ‘duurzaam’ is verworden tot een modewoord, verwelkomen wij recente wet- en regelgeving die vereist dat ondernemingen, maar óók beleggers, meer openheid geven over hun daadwerkelijke impact op milieu- en sociale aspecten. Op deze wijze wordt voorkomen dat ‘greenwashing’ plaatsvindt. Het belangrijkste doel is namelijk om positief bij te dragen aan de grote wereldwijde uitdagingen zoals klimaat, gezondheid en armoede.

Op 10 maart 2021 is de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector EU 2019/2088 (de “Sustainable Finance Disclosure Regulation”, verder afgekort tot “SFDR”) in werking getreden. Op grond van de SFDR dient DoubleDividend Management B.V. (hierna ook DoubleDividend) op haar website informatie op te nemen over de wijze waarop zij bij het beleggen rekening houdt met duurzaamheidsfactoren. De definitie van duurzaamheidsfactoren is: ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbieding van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.


DoubleDividend en haar beleggingsfilosofie

DoubleDividend wil met haar activiteiten een brug slaan tussen financieel en maatschappelijk rendement in de overtuiging dat een integrale analyse van financiële- en duurzaamheidsaspecten een positieve bijdrage levert aan het risico- rendementsprofiel van de beleggingsportefeuille. DoubleDividend heeft dit in haar statuten als eerste doel vastgelegd en vandaar onze naam, DoubleDividend. Voor meer informatie zie Beleggingsfilosofie.

Wij beleggen in die ondernemingen die met hun producten en/of diensten of middels het productieproces, een positieve bijdrage leveren aan klimaat, ecosystemen of welzijn. Onze overtuiging is dat duurzame ondernemingen op lange termijn kansrijker zijn, minder risico’s lopen en daardoor een beter financieel rendement opleveren.

Duurzaamheidsrisico’s

Beleggingen kunnen blootgesteld zijn aan duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Door de integratie van duurzaamheidsfactoren in het beleggingsbeleid wordt bijgedragen aan het beheersen van duurzaamheidsrisico’s.

DoubleDividend is beheerder van beleggingsfondsen en biedt vermogensbeheer op maat en pensioenbeleggen. In beginsel wordt voor vermogensbeheerklanten en klanten die pensioenbeleggen belegd in de beleggingsfondsen door DoubleDividend. Hierdoor wordt geheel volgens de beleggingsfilosofie van DoubleDividend belegd en wordt nadrukkelijk in de beleggingsbeslissingsprocedure rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. Voor meer informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid van de beleggingsfondsen, ecologische en/of sociale kenmerken van de beleggingen en ongunstige effecten van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren wordt verwezen naar de Informatieverschaffing over duurzaamheid van DD Equity Fund, DD Income Fund en DD Alternative Fund NV.