Nieuwjaarswens 2024

Het jaar 2022 heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat we met z’n allen nog harder moeten werken om de wereld in brede zin te verduurzamen. DoubleDividend heeft als doelstelling om met haar beleggingen zowel een financieel als maatschappelijk rendement te halen. Dat betekent dat wij bewuste keuzes maken, ook als hierdoor het financiële rendement op korte termijn onder druk komt te staan.

Wij beleggen in ondernemingen met een sterke balans en bedrijfsmodel én die koploper zijn op het gebied van verduurzaming. Ondernemingen die maatschappelijk relevant en innovatief zijn en actief in sectoren met een trendmatige groei.

Het gaat om verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Naast ondernemingen geldt dit ook voor beleggers. De transities waar we ons in bevinden geven ook kansen en onze langetermijnverwachtingen zijn dan ook positief, zowel financieel als maatschappelijk.

Ook in het komend jaar zullen we onze filosofie vol overtuiging toepassen en uitdragen.

We wensen u een gelukkig en voorspoedig 2024

TERUGBLIK 2022 – VOORUITZICHTEN 2023